top of page

סרטוני פרסום לרשת, פרסום למסכים, פרסום בקניון הראל

עריכה והפקה של כל סוגי הסרטונים.  עיסקיים משפחתיים ולכל מטרה, כולל את הטרנד העכשווי של סרטוני פרסומת קצרים ודינמיים לריצה מטורפת במרחבי הרשת

bottom of page