top of page
 .ניתן לקבל שירות צילום לתמונת מחזור
.מספקים שרות כולל בהפקת ספרי המחזור ותמונות מחזור
.ביצוע תמונת מחזור עם התאמה מלאה לדרישות הלקוח, בחירת רקע ועימוד תמונות ואפקטים דיגיטליים, בהתאם לאופי המחזור
בין לקוחותנו:   כנסת ישראל, 
בתי ספר,  מכללות,  גנים וגם לקוחות פרטיים (תמונות עץ משפחה).​
bottom of page